Automatic Functional Datapath Optimization

Wenyu Tang

EECS Department
University of California, Berkeley
Technical Report No. UCB/EECS-2014-101
May 16, 2014

http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2014/EECS-2014-101.pdf

Advisor: Krste Asanović and Jonathan Bachrach


BibTeX citation:

@mastersthesis{Tang:EECS-2014-101,
  Author = {Tang, Wenyu},
  Title = {Automatic Functional Datapath Optimization},
  School = {EECS Department, University of California, Berkeley},
  Year = {2014},
  Month = {May},
  URL = {http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2014/EECS-2014-101.html},
  Number = {UCB/EECS-2014-101}
}

EndNote citation:

%0 Thesis
%A Tang, Wenyu
%T Automatic Functional Datapath Optimization
%I EECS Department, University of California, Berkeley
%D 2014
%8 May 16
%@ UCB/EECS-2014-101
%U http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2014/EECS-2014-101.html
%F Tang:EECS-2014-101