Programmable Materials (Skintillates) - Final Report

Saurabh Mitra, Yuhao Liu and Yi Tong

EECS Department
University of California, Berkeley
Technical Report No. UCB/EECS-2016-120
June 8, 2016

http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2016/EECS-2016-120.pdf

Advisor: Eric Paulos


BibTeX citation:

@mastersthesis{Mitra:EECS-2016-120,
  Author = {Mitra, Saurabh and Liu, Yuhao and Tong, Yi},
  Editor = {Paulos, Eric},
  Title = {Programmable Materials (Skintillates) - Final Report},
  School = {EECS Department, University of California, Berkeley},
  Year = {2016},
  Month = {Jun},
  URL = {http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2016/EECS-2016-120.html},
  Number = {UCB/EECS-2016-120}
}

EndNote citation:

%0 Thesis
%A Mitra, Saurabh
%A Liu, Yuhao
%A Tong, Yi
%E Paulos, Eric
%T Programmable Materials (Skintillates) - Final Report
%I EECS Department, University of California, Berkeley
%D 2016
%8 June 8
%@ UCB/EECS-2016-120
%U http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2016/EECS-2016-120.html
%F Mitra:EECS-2016-120