Non-Linear Stiffness Extraction & Modeling of Wineglass Disk Resonators

Alain Anton

EECS Department
University of California, Berkeley
Technical Report No. UCB/EECS-2018-183
December 14, 2018

http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2018/EECS-2018-183.pdf

Advisor: Clark Nguyen


BibTeX citation:

@mastersthesis{Anton:EECS-2018-183,
  Author = {Anton, Alain},
  Editor = {Nguyen, Clark},
  Title = {Non-Linear Stiffness Extraction & Modeling of Wineglass Disk Resonators},
  School = {EECS Department, University of California, Berkeley},
  Year = {2018},
  Month = {Dec},
  URL = {http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2018/EECS-2018-183.html},
  Number = {UCB/EECS-2018-183}
}

EndNote citation:

%0 Thesis
%A Anton, Alain
%E Nguyen, Clark
%T Non-Linear Stiffness Extraction & Modeling of Wineglass Disk Resonators
%I EECS Department, University of California, Berkeley
%D 2018
%8 December 14
%@ UCB/EECS-2018-183
%U http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2018/EECS-2018-183.html
%F Anton:EECS-2018-183