Urmila Mahadev

EECS Department, University of California, Berkeley

Technical Report No. UCB/EECS-2018-88

June 12, 2018

http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2018/EECS-2018-88.pdf

Advisors: Umesh Vazirani


BibTeX citation:

@phdthesis{Mahadev:EECS-2018-88,
  Author= {Mahadev, Urmila},
  Title= {Classical Verification and Blind Delegation of Quantum Computations},
  School= {EECS Department, University of California, Berkeley},
  Year= {2018},
  Month= {Jun},
  Url= {http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2018/EECS-2018-88.html},
  Number= {UCB/EECS-2018-88},
}

EndNote citation:

%0 Thesis
%A Mahadev, Urmila 
%T Classical Verification and Blind Delegation of Quantum Computations
%I EECS Department, University of California, Berkeley
%D 2018
%8 June 12
%@ UCB/EECS-2018-88
%U http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2018/EECS-2018-88.html
%F Mahadev:EECS-2018-88